Waarom een reanimatiecursus volgen?

Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen, hoe groter de overlevingskans. Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

Om ervoor te zorgen dat naast ambulance-personeel ook anderen snel hulp kunnen bieden, hangt er in veel openbare ruimtes een Automatisch Externe Defibrillator. Met een AED kan middels een elektronische schok het hart weer op gang worden gebracht. Tijdens een reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen. leert u hoe u op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt.

In november starten we met een nieuwe cursus Reanimatie/AED:

  • maandagavond 4 november 2019 – (theorieavond van 20.00 tot 22.00u)
  • maandagavond 11 november 2019 – (praktijkavond van 19.00 tot 22.00u)

Aanwezigheid op beide avonden is noodzakelijk voor het halen van het certificaat!

Een nieuwe cursus reanimatie & AED kost € 30,-.

Wanneer een cursist (afkomstig uit Beek) zich nadat hij of zij het certificaat heeft behaald, aanmeldt als Burgerhulpverlener (Hartslag Nu), dan betaalt de Gemeente Beek het cursusgeld en is de cursus dus feitelijk gratis.

Aanmelden kan via de Hartstichting door op deze link te klikken:

  1. Vul bij de “postcode of plaats” in (in dit geval 6191 of Beek).
  2. Selecteer de maand waarin je de herhalingscursus wilt volgen
  3. Klik op “TOON CURUSUAANBOD”
  4. Selecteer de cursus die u wil volgen (let op datum en tijdstip)
  5. Vul uw gegevens in.

Lukt dit niet, geen probleem,  stuur dan een email naar dhr. Mischa Habets penningmeester2@ehbo-beek.com of bel met tel. 06-52090824.