Start nieuwe basiscursus EHBO op 7 november 2023!

Een ongeluk is zo gebeurd….. Durf jij dan te helpen?

Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafwond of een verstuikte enkel, niets ernstigs aan de hand, als je maar weet hoe deze kleine ongelukjes moet behandelen.

Daar sta je dan…. Je wordt gelijk met je neus op de feiten gedrukt. Door onwetendheid en paniek worden vaak onjuiste handelingen verricht met alle gevolgen van dien. Erger kan vaak voorkomen worden door de juiste maatregelen te nemen.

Een EHBO’er weet precies wat hij/zij moet doen. Hij zorgt ervoor dat het slachtoffer gerustgesteld wordt, het letsel niet erger wordt en dat er indien nodig snel professionele hulp wordt ingeroepen.

Als je er zeker van wilt zijn dat er altijd een EHBO’er in de buurt is, dan heb je nu de gelegenheid om zelf een EHBO’er te worden!

Deze cursus bestaat uit 10 lesavonden (inclusief een avond Reanimatie/AED) en een examenavond. Er worden LOTUS-slachtoffers (Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding van Slachtoffers) ingezet om verwondingen en andere letsels zo realistisch mogelijk na te bootsen. Het examen zal worden afgenomen door een door het Oranje Kruis samengesteld examenteam.

Lesdag & Tijd?

De lessen van 2,5 uur worden op dinsdagavond gegeven en vinden wekelijks plaats (m.u.v. de schoolvakanties). Ze duren van 19.30 tot 22.00u.

Wat zijn de kosten?

De kosten van deze cursus bedragen € 175 (incl. het cursusboek, verbandmiddelen, het examen en één jaar lidmaatschap onze vereniging).  Het enige dat voor eigen rekening komt zijn consumpties in de pauze.

Wist u dat een aantal zorgverzekeraars een EHBO-cursus en/of een Reanimatie/AED-cursus vergoeden?

Onze opleidingen volgen de nieuwste richtlijnen van Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad en staan onder leiding van een ervaren docent en een arts.

Leslocatie voor de cursussen?

Lokaal 9, Stegen 35, 6191 TR Beek

Wilt u zich aanmelden voor een EHBO-cursus of wilt u meer weten over de EHBO-vereniging Beek of heeft u nog vragen of opmerkingen stuur dan een email naar secretaris@ehbo-beek.com. U kunt ook bellen met 06-52418352.

Inschrijfformulier-EHBO-Cursus