De bestuurssamenstelling van de EHBO-vereniging Beek ziet er als volgt uit:

Voorzitter / Coordinator evenementen Frans Pijpers
Vice voorzitter / 2de Penningmeester Mischa Habets
Penningmeester Bram Smits
Secretaris Chantal Waltmans
Lid Joke Ouwerkerk