De bestuurssamenstelling van de EHBO-vereniging Beek ziet er als volgt uit:

Voorzitter / Coordinator evenementen Frans Pijpers
Penningmeester Mischa Habets
Secretaris Chantal Waltmans
Vice voorzitter/ 2de Penningmeester Bram Smits
Lid Joke Ouwerkerk

Privacy protocol van EHBO vereniging Beek L