De bestuurssamenstelling van de EHBO-vereniging Beek ziet er als volgt uit:

Voorzitter / Coordinator evenementen / 2e Penningmeester Frans Pijpers
Secretaris Silvia Pluis
Penningmeester / Vice Voorzitter Mischa Habets
Algemeen Bestuurslid Joke Ouwerkerk
Algemeen Bestuurslid Anouk Gelissen

Privacy protocol van EHBO vereniging Beek L