EHBO-Cursus volgen

Wanneer start de volgende EHBO-cursus?

 • Onze vereniging organiseert één à twee keer per jaar een cursus voor het EHBO-diploma inclusief de module “Verbandleer en kleine ongevallen”. De eerstvolgende cursus zal starten op 7 november 2024.

Waar en op welke avonden geeft u cursus?

 • De cursus vindt plaats in “De Stegen 35″ te Beek op dinsdagavond.
 • Herhalingslessen vinden plaats op donderdagavond in “De Stegen 35″ of in “Brasserie Restaurant de Poort” in Beek.

Ik moet nu meteen mijn EHBO-diploma gaan halen, bij wie kan ik nu terecht?

 • Indien wij op korte termijn een nieuwe cursus aanbieden, kunt u bij ons starten. Zo niet, dan moet u gewoon even verder zoeken. Er zijn namelijk ook verenigingen en instanties in de buurt die op andere momenten starten.

Mijn bedrijf wil cursus aan huis, doet u dat?

 • Onze vereniging geeft geen cursus aan huis. Wij kunnen u wel in contact brengen met een instructeur die dat kan doen.

Kan ik ook een kortere EHBO-cursus bij u volgen?

 • Nee, dat is helaas niet mogelijk. Onze commissie Elementaire Reanimatie organiseert wel kortere cursussen die uitsluitend opleiden tot het diploma Elementaire Reanimatie en het certificaat AED-hulpverlener van de Hartstichting. Deze cursus duurt 2 maandagavonden.

Wat kost een EHBO-cursus?

 • In 2022-2024 kost de cursus die opleidt tot het EHBO-diploma bij onze vereniging slechts € 175,- inclusief lesmateriaal en examengeld.

Hoe lang duurt de EHBO-cursus?

 • De cursus duurt bij onze vereniging 10 lesavonden van 19.30 tot 22.00 uur, gevolgd door de examenavond.

Is het mogelijk gemiste lessen in te halen?

 • Zelfstudie en het in overleg met de instructeur demonstreren van de vaardigheden voorafgaand aan een volgende les is de meest gebruikte oplossing. “Inhalen” van lessen is bij uitzondering mogelijk bij een andere vereniging of bij een bedrijf waar onze instructeur ook een EHBO-cursus geeft. Een en ander altijd in overleg met de instructeur.

Ik kan geen examen doen op de examenavond, wat nu?

 • Het bestuur zal in overleg met de instructeur een alternatief proberen te regelen dat wel past. U doet dan mee met het examen bij een andere vereniging of met het examen op een bedrijf.

Word ik automatisch lid van uw vereniging?

 • Ja. Na het behalen van het EHBO-diploma wordt u automatisch lid van onze vereniging, maar u kunt zelf bepalen hoe u er voor zorgt dat uw vaardigheid op EHBO-gebied op peil blijft. Als lid van onze vereniging volgt u bij ons de herhalingslessen. U kunt er ook voor kiezen herhalingslessen bij andere verenigingen te volgen of via of op uw werk. Wij raden u wel aan er meteen voor te zorgen dat u uw vaardigheden op peil gaat houden op welke manier dan ook. Aangezien u niet dagelijks te maken krijgt met EHBO is de kans dat u het geleerde snel weer vergeet erg groot.

Kan ik ook een cursus Reanimatie/AED bij u volgen?

 • Ja dat kan. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen organiseren wij 2 à 3 maal per jaar Reanimatie/AED-cursussen die uitsluitend opleiden tot het diploma Elementaire Reanimatie en het certificaat AED-hulpverlener van de Hartstichting. Deze cursus duurt 2 avonden: een theorieavond gevolgd door een praktijk – & examenavond.

Wat kost een Reanimatie/AED-cursus?

 • In 2022-2024 kost de cursus die opleidt tot het diploma Elementaire Reanimatie en het certificaat AED-hulpverlener van de Hartstichting tot het EHBO-diploma bij onze vereniging slechts € 35,- inclusief lesmateriaal en examengeld.

Hoe lang duurt de Reanimatie/AED-cursus?

 • Deze cursus duurt 2 avonden: een theorieavond gevolgd door een praktijk – & examenavond (theorieavond van 20.00 tot 22.00u; praktijkavond van 19.00 tot 22.00uur.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de Reanimatie/AED-cursus  van uw vereniging?

Lidmaatschap van de vereniging

Wat kost het lidmaatschap van uw vereniging?

 • In 2022-2024 kost het lidmaatschap van onze vereniging € 30,- per kalenderjaar. Leden die halverwege het kalenderjaar lid worden betalen de helft!

Wat levert het lidmaatschap van uw vereniging mij op?

 • Het lidmaatschap van onze vereniging geeft u het recht deel te nemen aan de herhalingslessen, lezingen en excursies die wij organiseren om de EHBO-vaardigheden van onze leden op peil te houden.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de EHBO-cursus van uw vereniging?

Verlenging van diploma’s

Hoe lang is mijn EHBO-diploma geldig?

 • Een EHBO-diploma is slechts voor ongeveer twee jaar geldig. De datum tot waarop uw diploma geldig is, is afgedrukt op uw diploma. Er zijn jaarlijks twee momenten waarop de geldigheid van EHBO-diploma’s verloopt: 1 april en 1 oktober.

Wat moet ik doen om mijn diploma geldig te houden?

 • U moet uw vaardigheden op peil houden door competenties te behalen door min. 6 lessen EHBO, 1 les verbandleer en 2 lessen reanimatie/AED per jaar te volgen. Dat kan onder andere door de herhalingslessen bij onze vereniging te volgen. Om bij ons de herhalingslessen te mogen volgen moet u lid zijn van onze vereniging.

Ik heb de lessen over element 11 (Oogletsels) niet kunnen volgen, hoe kan ik mijn vaardigheid nu aantonen?

 • Kaart dit tijdens een herhalingsles aan bij onze instructeur. De instructeur spreekt dan met u af wanneer en hoe u die vaardigheid kunt demonstreren. Vergeet niet om deze demonstratie door het dienstdoende bestuurslid te laten aantekenen in het presentieschrift en op uw presentiekaart.

Wanneer moet mijn diploma verlengd worden?

 • Het diploma moet verlengd worden vóór de geldigheidsdatum die op het diploma staat afgedrukt.

Wat kost de verlenging van mijn EHBO-diploma?

 • Onze vereniging brengt aan haar leden de feitelijke kosten van de verlenging van EHBO-diploma’s door het Oranje Kruis in rekening. Voor verlengingen per 1 april 2019-20 is dat € 14,95 per diploma.

Wie let erop dat mijn diploma verloopt?

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geldig houden en op tijd verlengen van uw diploma. Extra opletten is geboden als u van vereniging verandert, als de BHV-afdeling van uw bedrijf uw diploma eens voor u heeft laten verlengen, enzovoorts. De instantie die uw diploma heeft uitgereikt, Het Oranje Kruis, plaatst uw diploma namelijk op de verlengingslijst van de vereniging waar u examen hebt gedaan of op de verlengingslijst van de instantie die uw diploma voor de laatste keer heeft verlengd. Dit kan er toe leiden dat diploma’s ongemerkt niet verlengd worden!

Hoeveel herhalingslessen geeft u per jaar?

 • Onze vereniging organiseert 11 EHBO herhalingslessen per seizoen: op donderdagavonden. Het seizoen duurt van september tot mei.

Hoeveel herhalingslessen Elementaire Reanimatie geeft u per jaar?

 • Wij geven 2 maal per jaar herhalingslessen reanimatie en AED. Deze lessen duren 1,5 uur. Deze lessen dient u beide te volgen om uw diploma geldig te houden.